Θέσεις Εργασίας

Νέες θέσεις εργασίας στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Νέες θέσεις εργασίας στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης
Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε 44 νέες θέσεις εργασίας στις παιδικές κατασκηνώσεις. Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τις θέσεις προς κάλυψη.

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προκήρυξε 44 νέες θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Πιο αναλυτικά ο Δήμος θα προχωρήσει σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα (έως τρεις μήνες), συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων, για τις ανάγκες λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Μάκρης Αλεξανδρούπολης έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα:

 • Συντονιστές 1
 • Επιμελητές 3
 • Ειδ. Συνεργάτες- Ψυχαγωγοί 2
 • Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 2
 • Γυμναστές 2
 • Ομαδάρχες 14
 • Διαχειριστές 1
 • Βοηθ. Διαχειριστές 1
 • Αποθηκάριοι 1
 • Γιατροί 1
 • Νοσοκόμοι 1
 • Μάγειροι 1
 • Βοηθ. Μαγείρων 1
 • Εργάτες Εργάτριες 9
 • Οδηγός 1
 • Προσωπικό Καθαριότητας 1
 • Φύλακες 1
 • Ειδικός Τεχνίτης 1

Πώς να κάνετε αίτηση για τις νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού*, Λ. Δημοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη, από 24-6-2019 έως και 28-6-2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος κ.Τσελεμπή Σταμούλα τηλ. 2551064219, 64190, 64162, 64163, 64298).

44 θέσεις εργασίας στις παιδικές κατασκηνώσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Η ανακοίνωση του Δήμου

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, την αριθ. Δ11οικ.16878/678/12-4-2019 (ΦΕΚ 1339/18-4-2019 τ. Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία ανατέθηκε η οργάνωση και η λειτουργία των κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους, την αριθ. 354/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: « Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως τρεις μήνες) για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Μάκρης Αλεξανδρούπολης έτους 2019», την με αρ. πρωτ. 24696/Δ1/8657/30-5-2019 (ΦΕΚ 2167/7-6-2019 τ.Β΄) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος έτους 2019, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα (έως τρεις μήνες), συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων, για τις ανάγκες λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Μάκρης Αλεξανδρούπολης έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Προσόντα στελεχών

 • Τα στελέχη της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης είναι απόφοιτοι της σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών Παιδικών Εξοχών ή απόφοιτοι των ΙΕΚ με ειδικότητα στελεχών κατασκηνώσεων.
 • Ο Συντονιστής είναι πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.
 • Ο Επιμελητής είναι απόφοιτος τουλάχιστον Β’ τάξεως Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.
 • Ο Τμηματάρχης είναι άτομο με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία, απόφοιτος Λυκείου.
 • Ο Ομαδάρχης είναι απόφοιτος Α’ τάξης Λυκείου .
 • Οι Ειδικοί Συνεργάτες είναι πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:

α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας

β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ. (γυμναστή).

γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών

ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και

στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων.

 • Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.

Πατήστε εδώ για να δείτε την ανακοίνωση του Δήμου

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Διαβάστε Eπίσης