Οικονομία

Αικατερίνη Μπερίτση: Νέα εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο ΔΣ της Eurobank

Αικατερίνη Μπερίτση: Νέα εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο ΔΣ της Eurobank
Η Αικατερίνη Μπερίτση είναι η νέα εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank.

Η τράπεζα σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι την 01.12.2017 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με επιστολή του προς την Τράπεζα ενημέρωσε για την ανάκληση από τις 14.12.2017 του κ. Χριστόφορου Κουφαλιά από τη θέση του εκπροσώπου του Τ.Χ.Σ. στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Eurobank και ζήτησε να οριστεί η Αικατερίνη Μπερίτση ως νέα εκπρόσωπος του Τ.Χ.Σ. στο Δ.Σ. της Eurobank, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010 και τη Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ της Τράπεζας και του Τ.Χ.Σ..

Tο Δ.Σ. της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 14.12.2017 αποφάσισε την ενσωμάτωση της κας Μπερίτση στο Δ.Σ. της Τράπεζας και τον ορισμό της ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ..

Η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας.

Σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης του νέου μέλους από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.