Πως Να

Πως να αλλάξετε το όνομα στον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ

Πως να αλλάξετε το όνομα στον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ
ΕΥΔΑΠ: Δείτε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αλλάξετε όνομα στον λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας.

ΕΥΔΑΠ: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε αλλαγή ονόματος στον λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα, επισκεπτόμενοι τα ΚΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν την απαραίτητη αίτηση για την αλλαγή του αναγραφόμενου ονόματος στον λογαριασμό, το ΑΦΜ τους αλλά και τον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ.  Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα, ούτως ώστε να κινηθεί η διαδικασία στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Εφόσον κατατεθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο υπάλληλος ΚΕΠ τα παραλαμβάνει και τα ελέγχει. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απώλεια εγγράφου ή ανεπαρκή στοιχεία, τότε υπάρχει η αντίστοιχη ενημέρωση και η διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει. Σε περίπτωση που όλα είναι εντάξει, τότε ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει ηλεκτρονική αίτηση και ανοίγει νέο φάκελο.  Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου.

Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος. Έπειτα, ο υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο φορέα τον φάκελο της αίτησης και όταν παραλάβει πίσω το τελικό έγγραφο, τότε ειδοποιεί τον αιτούντα ώστε να προσέλθει για να το παραλάβει.

Παρακάτω, ακολουθεί ο συνοπτικός οδηγός για την αλλαγή ονόματος στον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ

Τι έγγραφα χρειάζομαι

  • Αίτηση για την αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Απλή επίδειξη αποδεικτικού στοιχείου/Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. ή/ και μεταβολής ατομικών στοιχείων (Έντυπο Μ1)
  • Λογαριασμός κατανάλωσης (ΕΥΔΑΠ)

Δείτε εδώ την αίτηση που θα χρειαστεί να συμπληρωθεί για να «τρέξει» η διαδικασία

Ποια η διαδικασία

  • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μεταβεί στα ΚΕΠ της επιλογής του και να καταθέσει αίτηση για αλλαγή ονόματος στον λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • Ο υπάλληλος ΚΕΠ ελέγχει τα έγγραφα που απαιτούνται για την διαδικασία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απώλεια εγγράφου ή ελλιπή στοιχεία, τότε η διαδικασία «μπλοκάρει» μέχρι να συγκεντρωθούν όλα τα έγγραφα.
  • Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει ηλεκτρονική αίτηση. Σε περίπτωση που ο πολίτης επιθυμεί, μπορεί να λάβει SMS τη στιγμή που το έγγραφό του παραληφθεί από τους αρμόδιους φορείς.
  • Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη τη βεβαίωση υποβολής αιτήματος και αποστέλλει στον αρμόδιο φορέα τον φάκελο, είτε με fax, είτε με courier, είτε ταχυδρομικώς.
  • Όταν παραλάβει το τελικό έγγραφο, ο υπάλληλος ειδοποιεί τον πολίτη, δια τηλεφώνου ή sms για την ολοκλήρωση της αίτησης, καλώντας τον να προσέλθει στο ΚΕΠ για να το παραλάβει.

Διαβάστε Eπίσης