Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ: 41 προσλήψεις στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας

ΑΣΕΠ: 41 προσλήψεις στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας
ΑΣΕΠ: 41 προσλήψεις στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας. Ζητούνται απόφοιτοι Γυμνασίου, Λυκείου και ΙΕΚ.

ΑΣΕΠ: Το «πράσινο» φως για την πρόσληψη 41 υπαλλήλων έδωσε το ΑΣΕΠ στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος». Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες, ταυτόχρονα με την 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείστε στην αίτησή σας.

Αναλυτικά:

ΔΕ Μαγείρων: 3

Προσόντα

 • Δίπλωμα μαγειρικής τέχνης
 • Ηλικία 18 – 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Δικαιολογητικά

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας

Πρώτος μισθός: €858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

 • 1 παιδί : €50
 • 2 παιδιά : €70
 • 3 παιδιά : €120

ΔΕ προσωπικό ασφαλείας: 8

Προσόντα

 • Δίπλωμα ειδικότητας «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας»
 • Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Δικαιολογητικά

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας

Πρώτος μισθός: €858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων:

 • 1 παιδί : €50
 • 2 παιδιά : €70
 • 3 παιδιά : €120

ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας: 27

Προσόντα

 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
 • Ηλικία 18 – 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Δικαιολογητικά

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (όταν πρόκειται για ΑμεΑ)

Πρώτος μισθός: €730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

 • 1 παιδί : €50
 • 2 παιδιά : €70
 • 3 παιδιά : €120

ΥΕ Τραπεζοκόμων: 3

Προσόντα

 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 – 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Δικαιολογητικά

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (ΑμεΑ)

Πρώτος μισθός: €730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

 • 1 παιδί : €50
 • 2 παιδιά : €70
 • 3 παιδιά : €120

Διαβάστε Eπίσης